Dementi

Kupovat.eu

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, naši politiku, která je definována takto

1. Ceny na stránce

Z důvodu změny cen, toto místo není vždy představují nejnovější a nejpřesnější ceny výrobků. Vlastník webu nenese zodpovědnost za změny cen a nepřesnosti.

2. Obsah stránek

Obsah těchto stránek není k dispozici u nás, ale od ostatních vlastníků internetového obchodu z celého webu, takže majitel stránek nenese žádnou odpovědnost za nesprávné druhy, zavádějící obrázky či jiný obsah chyby. Tato stránka je jen internetový obchod pro vyhledávače tak, aby vlastník webu není zodpovědný za případné prvky obsahu.

3. Související webové stránky

Místo také obsahuje odkazy, které nabízejí podobný obsah k tématům. Tyto webové stránky mohou být ve vlastnictví třetí osoby. Zajišťujeme přístup na tyto stránky jen proto, nebereme žádnou odpovědnost za informace obsažené.

4. Změny disclaimer

Na stránkách si vyhrazuje právo měnit termíny a podmínky kdykoliv.